Title

Slideshow

There was an error in this gadget

Sunday, April 24, 2011

MODUL LATIHAN ULANGKAJI TING 4


SEKOLAH MENENGAH JENIS KEBANGSAAN SIN MIN
SUNGAI PETANI,KEDAH DARULAMAN


MODUL LATIHAN ESEI

PERDAGANGAN TINGKATAN EMPAT


NAMA:_____________________________
TINGKATAN:__________________________DISEDIAKAN OLEH: PANITIA PERDAGANGAN SMJK SIN MIN TAHUN 2011

INDEKS

 

BAB

 

ISI KANDUNGAN

TARIKH LATIHAN

TARIKH DISEMAK

T/TGN

GURU1

ASAS KEPADA PERDAGANGAN

 

 

 


1.Keperluan dan kehendak

a.Maksud keperluan

 

 

 


b.Maksud kehendak

 

 

 


c.Hierarki keperluan Maslow

 

 

 


1.2.Pengeluaran

 

 

 


a.Maksud pengeluaran

 

 

 


b.Jenis-jenis pengeluaran

 

 

 


c.Cabang-cabang pengeluaan

 

 

 


1.3.Faktor-faktor pengeluaran

 

 

 


a.Tanah,buruh,modal dan usahawan

 

 

 


b.Usahawan dan peniaga

 

 

 


c.Peranan usahawan

 

 

 


1.4.Pengkhususan

 

 

 


a.Maksud pengkhususan

 

 

 


b.Pewujudan pengkhususan dlm pengeluaran

 

 

 


c.Kesan pengkhususan dalam pengeluaran

 

 

 


1.5.Sistem Barter

 

 

 


a.Maksud sistem Barter

b.Kebaikan dan kelemahan sistem Barter

 

 

 


 

OBJEKTIF BAB 1

 

 

 


2

UNSUR PERDAGANGAN

 

 

 


2.1.a.Maksud perdagangan

 

 

 


b.Maksud perniagaan

 

 

 


c.Bantuan perniagaan

 

 

 


d.Kaitan pglrn, perniagaan & perdagangan

 

 

 


 

OBJEKTIF BAB 2

 

 

 


3

PERNIAGAAN DALAM NEGERI

 

 

 


3.1.a.Maksud perniagaan dalam negeri

 

 

 


3.2.Saluran agihan

 

 

 


a.Jenis-jenis saluran agihan

 

 

 


3.3.Perniagaan runcit

 

 

 


a.Fungsi peruncit dlm saluran agihan

 

 

 


b.Jenis-jenis perniagaan runcit

 

 

 


i.Peruncit kecil-kecilan

 

 

 


ii.Peruncit besar-besaran

 

 

 


iii.Bentuk-bentuk lain peruncitan

 

 

 


3.4.Perniagaan borong

 

 

 


a.Fungsi pmbrg dlm saluran agihan

 

 

 


b.Jenis perniagaan borong

i.Pemborong berfunsi penuh

 

 

 


ii.Pemborong berfungsi terhad

 

 

 


iii.Agen dan broker

 

 

 


c.Pengambilalihan fungsi pemborong

 

 

 


3.5.Dokumen p/gaan dlm negeri

 

 

 


a.Dokumen yg terlibat (3 peringkat)

 

 

 


3.6.Kaedah jualan

 

 

  

BAB

 

ISI KANDUNGAN

TARIKH LATIHAN

TARIKH DISEMAK

T/TGN

GURU 

a. i.Jualan tunai

 

 

 


ii.Jenis-jenis jualan kredit

 

 

 


iii.Kelebihan & kekurangan jualan kredit

 

 

 


c.Jualan pra bayar

 

 

 


i.Maksud jualan pra bayar

 

 

 


ii.Kelebihan & kekurangan

 

 

 


d.Jualan Konsainan

 

 

 


i.Maksud jualan konsainan

 

 

 


ii.Kelebihan & kekurangan .konsainan.

 

 

 


 

OBJEKTIF BAB 3

 

 

 


4

PERNIAGAAN ANTARABANGSA

 

 

 


4.1. a.Maksud perniagaan antarabangsa

 

 

 


b.sebab2 wujud perniagaan antarabangsa

 

 

 


c.Kepentingan kpd p/guna,pengeluar & negara

 

 

 


4.2.Perniagaan import.eksport

 

 

 


a.Maksud import,eksport, entreport

 

 

 


b.Prosedur eksport dan import

 

 

 


c.Halangan dalam perniagaan antarabangsa

 

 

 


4.3.Dokumen perniagaan antarabangsa

 

 

 


a.Jenis-jenis dokumen perniagaan a/bangsa

 

 

 


 

OBJEKTIF BAB 4

 

 

 


5

INDUSTRI KECIL & SEDERHANA (IKS)

 

 

 


5.1. a.Maksud IKS

 

 

 


b.Ciri-ciri IKS

 

 

 


c.Kegiatan IKS

 

 

 


d.Kepentingan IKS

 

 

 


e.Kaitan IKS dan IndustriBerat

 

 

 


f.Masalah IKS

 

 

 


 

OBJEKTIF BAB 5

 

 

 


6

PEMILIKAN PERNIAGAAN

 

 

 


6.1.Memulakan perniagaan

 

 

 


a.Cara memulakan perniagaan

 

 

 


b.Pengendalian perniagaan

 

 

 


6.2.Jenis pemilikan perniagaan

 

 

 


a.Milikan tunggal

 

 

 


b.Perkongsian

 

 

 


c.Sykt.Sendirian Berhad

 

 

 


d.Sykt Awam berhad

 

 

 


e.Koperasi

 

 

 


f.Perbadanan Awam

 

 

 


6.3.Penswastaan

 

 

 


a.Maksud penswastaan

 

 

 


b.Tujuan penswastaan

 

 

 


 

OBJEKTIF BAB 6

 

 

 


7

PELABURAN

 

 

 


7.1.Pelaburan

 

 

 


a.Maksud pelaburan

 

 

 


b.Pelaburan dan spekulator

 

 

 


7.2.Jenis pelaburan

 

 

 


a.Simpanan tetap atau Akaun Pelaburan

 

 

 


b.harta tanah

 

 

 


c.Saham

 

 

 


7.3.Panduan am  melabur

 

 

 


a.Panduan asas membuat pelaburan

 

 

 


 

OBJEKTIF BAB 7

 

 

 KONTRAK LATIHAN MURID

BIL

TAJUK


BIL. SET
LATIHAN

JUMLAH SOALAN
OBJEKTIF
ESEI
KAJIAN KES
1
ASAS KEPADA PERDAGANGAN

26
6
1
2
UNSUR PERDAGANGAN

23
5

3
PERNIAGAAN DALAM NEGERI

25
4
1

A. SALURAN AGIHAN

5
6
1

B. PERNIAGAAN RUNCIT

5
8
1

C. PERNIAGAAN BORONG

10
8
1

D. DOKUMEN PERNIAGAAN DALAM NEGERI

8
9


E. KAEDAH JUALAN

9
8
1
4
PERNIAGAAN ANTARABANGSA

24
8
1
5
INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA

19
8
1
6
PEMILIKAN PERNIAGAAN

28
8
1
7
PELABURAN

26
8
1
8
PERBANKAN & INSTITUSI KEWANGAN

28
8
1
9
INSURANS

37
9
1
10
PENGANGKUTAN

26
8
1
11
KOMUNIKASI

17
8
1
12
PERGUDANGAN

18
7
1
13
PROMOSI

30
8
1
14
PERANAN KERAJAAN DALAM PERNIAGAAN

22
7
1
15
KONSUMERISME

23
7
1

BAB 1: ASAS KEPADA PERDAGANGAN

SPM 2007
KEPERLUAN DAN KEHENDAK
1. Nyatakan dua perbezaan antara keperluan dan kehendak.                                             (4 markah)
HIERARKI KEPERLUAN MASLOW
SPM 2006
1.Hierarki keperluan Maslow terdiri daripada tiga tahap.
Huraikan ketiga –tiga tahap tersebut                                                                               (8 markah)

SPM 2009
1.Huraikan Hierarki Keperluan Maslow berikut:
i) Keperluan fisiologi                                                                                                      (3 markah)
ii) Keperluan sosial                                                                                                        (3 markah)

No comments:

Post a Comment