Title

Slideshow

Sunday, April 24, 2011

LATIHAN BAB 6


BAB 6: PEMILIKAN PERNIAGAAN
1. 
(a)
Selain warisan terangkan cara lain untuk memulakan perniagaan.


[11 markah]


(b)
Prestasi sesebuah perniagaan bergantung kepada cara pengendalian dan kawalan perniagaan yang cekap dan berkesan


Jelaskan cara yang perlu dilakukan oleh seseorang usahawan bagi menjamin perniagaannya berjaya.


[14 markah]

 2. 
(a)
”Walaupun banyak pasar raya yang wujud masa kini bagi memenuhi kehendak pengguna namun masih terdapat perniagaan yang dijalankan secara milikan tunggal.”(i)
Apakah yang dikatakan perniagaan milikan tunggal?[6 markah]


(ii)
Mengapakah perniagaan milikan tunggal masih diminati?[12 markah]


(b)
Jelaskan tujuan penswastaan.


[7 markah]

 3. 
(a)(i)
Terangkan ciri-ciri jenis milikan perniagaan di atas dari aspek:
Milikan, modal, liabiliti, pembentukan, dan pengurusan.[10 markah]


(ii)
Mengapakah jenis milikan ini semakin menjadi pilihan  usahawan masa kini.[10 markah]


(b)
Tatawujud syarikat ialah dokumen tentang penubuhan sesebuah syarikat. Apakah butiran yang mesti ada dalam Tatawujud tersebut.[5 markah]

No comments:

Post a Comment