Title

Slideshow

Sunday, April 24, 2011

LATIHAN BAB 7


BAB 7: PELABURAN
1. 
(a)
Apakah maksud pelaburan?


[4 markah]


(b)
Aznil telah memenangi hadiah wang tunai sebanyak RM100 000  dalam satu peraduan. Dengan wang tunai tersebut beliau bercadang untuk membeli sebidang tanah dengan harga RM40 000. Beliau juga telah melabur dalam sebuah syarikat sendirian berhad sebanyak RM30 000 dan selebihnya beliau menyimpan di sebuah bank  dengan kadar 4% setahun.Nyatakan dan jelaskan jenis pelaburan yang dibuat oleh Aznil.


[13 markah]


(c)
Apakah perbezaan antara Syer Biasa dengan Syer keutamaan.


[8 markah]

 2. 
(a)
“Pelaburan dalam saham akan mendapat pulangan” Jelaskan pernyataan tersebut.


[9 markah]


(b)
Mengapakah perlu ada Bursa Saham Kuala Lumpur.


[12 markah]


(c)
Berikut adalah jadual kadar faedah akaun simpanan tetap.


Tempoh masa
Kadar faedah (%)

1 - 4 bulan
5 - 8 bulan
9 - 12 bulan
3.3
3.5
3.8Kirakan jumlah faedah jika Encik William menyimpan wang sebanyak RM10 000  di dalam akaun simpanan tetap selama 6 bulan. Berapa pula jika menyimpan selama 2 tahun?


[4 markah]

 3. 
(a)
Harga saham sentiasa mengalami turun naik di pasaran. Bagaimanakah situasi  ini boleh berlaku?


[12 markah]

(b)
Terangkan perbezaan antara pelabur dengan spekulator.


[8 markah]

(c)
Bagaimana cara membeli dan menjual saham?


[5 markah]

No comments:

Post a Comment