Title

Slideshow

Sunday, April 24, 2011

LATIHAN BAB 5

BAB 5 :INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA
1. 
(a)
IKS berbeza dengan industri berat. Apakah IKS?


[3 markah]


(b)
Jenis keluaran, modal, lokasi, organisasi dan ciri umum pekerja adalah antara ciri-ciri IKS. Jelaskan.


[10 markah]


(c)
"Kegiatan IKS lebih tertumpu kepada sektor perkilangan". Terangkan dengan contoh empat bidang yang terlibat.


[12 markah]

 2. 
(a)
Bagaimanakah IKS membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan negara?


[17 markah]


(b)
Gambar di bawah menunjukkan satu jalinan utama antara IKS dengan industri berat.


Jelaskan apakah jalinan tersebut.

[8 markah]

 3. 
(a)
“Terdapat usahawan-usahawan IKS yang gulung tikar kerana menghadapi masalah dalam menguruskan perniagaan mereka”. Mengapakah situasi ini terjadi? Bincangkan.


[15 markah]


(b)
Pelbagai program disediakan oleh kerajaan bagi memperkukuhkan IKS.Jelaskan program- program berikut:(i)
Program Rantaian Industri (ILP)


(ii)
Program bantuan kewangan


(iii)
Program pembangunan  infrastruktur


(iv)
Program penyelidikan dan pembangunan


(v)
Program pembangunan dan peningkatan kemahiran[10 markah]

No comments:

Post a Comment